Research Online is dé tool waarmee dataverzameling van klinisch onderzoek professioneel, gebruiksvriendelijk, en veilig wordt geregeld. 

De strenge wet- en regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek vereist dat de dataverzameling veilig en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Met Research Online hoef je je hier niet druk om te maken en kun je je volledig op onderzoek richten. De rolgebaseerde toegang zorgt er namelijk voor dat studiepersoneel alleen acties kan uitvoeren op het systeem waarvoor het bevoegd is en dat alleen toegang verkregen wordt tot data van eigen studiedeelnemers.

Om fraude te voorkomen zorgt de uitgebreide elektronische audittrail ervoor dat alle invoerhandelingen worden gelogd. 

Research Online voldoet hiermee aan de GCP-richtlijnen voor elektronische dataverzameling met betrekking tot de bescherming van de dataintegriteit en databeveiliging. Bovendien worden complexe validatieregels aan het CRF toegevoegd om een correcte, consistente en complete dataverzameling van hoge kwaliteit zeker te stellen.


  PRIVACY AND SECURITY
Alleen geautoriseerd rolgebaseerde toegang tot de website met SSL-encryptie
Data wordt opgeslagen in een datacentrum dat voldoet aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen (ISO 27001, NEN7510, SSAE 16, ISAE 3402)

Data wordt automatisch opgeslagen, dagelijkse back ups zorgen ervoor dat data nooit kwijtraakt

GCP-compliant: volledig traceerbare dataverzameling, van inloggen tot datawijziging


 

 

 Powered by UMC Utrecht Julius Centrum