Het Research Online datamanagementteam is al meer dan 15 jaar geaffilieerd aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht. Het groeiende team telt inmiddels 20 enthousiaste professionals bestaande uit (senior) datamanagers en software developers.  

De ervaren, hoogopgeleide datamanagers weten ieder klinisch studieprotocol in nauwe samenwerking met de onderzoeker te vertalen naar een kwalitatief hoogstaand eCRF op het Research Online platform. Hiermee wordt een correcte, consistente en complete dataverzameling gegarandeerd. 

Naast de uitgebreide kennis op het gebied van online dataverzameling zijn de datamanagers ook  zeer bedreven in alle andere datamanagementaspecten van klinische studies. Uitgebreide SAS-kennis wordt ingezet om data die niet met behulp van. Research Online is verzameld vakkundig te ontsluiten, te schonen en te koppelen aan de eCRF data. Alle werkzaamheden zijn erop gericht de onderzoeker uiteindelijk te voorzien van een complete en betrouwbare dataset waarop de statistische analyses kunnen worden uitgevoerd.

De datamanagers werken nauw samen met de software developers om doelgericht nieuwe functionaliteiten voor klinische studies te realiseren. Research Online wordt ontwikkeld op het geavanceerde MENDIX platform waardoor we in staat zijn snel, veilig en gecontroleerd te opereren. 

Het datamanagementteam is al sinds 2006 betrokken bij grootschalige, internationale, klinische studies. De datamanagementservice in combinatie met het gebruik van Research Online zorgen keer op keer dat er waardevolle, kwalitatief hoogstaande data wordt verzameld. Dit heeft geresulteerd in een duurzame samenwerking met internationaal vooraanstaande onderzoekers  en een steeds verdere groei in internationale studies.

 

 Powered by UMC Utrecht Julius Centrum