Research Online met de bijbehorende add-ons kan uitstekend worden ingezet voor grootschalige, complexe, internationale studies. De uitvoering van datamanagementtaken voor dergelijke complexe, klinische studies is echter een vak dat door ervaren professionele datamanagers moet worden uitgevoerd. Hiermee wordt namelijk de belangrijkste ‘asset’ van een klinische studie gewaarborgd; een complete en betrouwbare analyse dataset.

Onderzoekers van grootschalige en complexe studies zullen ook graag de implementatie van het eCRF en de overige datamanagementtaken uit willen besteden aan een professioneel datamanagementteam. De onderzoeker kan zich in dat geval volledig richten op de overige aspecten van het onderzoek met de geruststellende gedachte dat de dataverzameling in goede handen is. Het Research Online datamanagementteam kan alle taken behorende bij de opzet en uitvoer van datamanagement van grootschalige en complexe studies op professionele wijze uitvoeren.  

Werkwijze 

De datamanagementwerkzaamheden voor een klinische studie kunnen volledig door de onderzoeker zelf worden uitgevoerd of de taken kunnen aan ons Research Online datamanagementteam worden uitbesteed. Hierbij bepaalt de onderzoeker welke taken worden uitbesteed en welke taken zelf worden uitgevoerd. Nadat er overeenstemming is over de taken die worden uitgevoerd voor een studie zal de senior datamanager een datamanagementplan opstellen. Op basis van dit plan zal de betrokken datamanager de studie opzetten en uitvoeren in nauwe samenwerking met de onderzoeker.

Kosten

Voor een kostenopgave voor het gebruik van Research Online en/of datamanagement services kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.


 

 Powered by UMC Utrecht Julius Centrum